මැලේසියාවේ රෑ පොළ .Malaysia Night Market street Foo

2#malaysia #malaysianfood #Malaysia visa #Malaysia night market #marketnight

Subscribe & More Video

Facebook page:

NIGHT MARKET at the SENAI PERINDU 7 area Johor Bahru is one of the earliest Night Markets in Johor Bahru and is estimated to have been operating for over 30 years. Various Sales of food, hot and cold drinks, vegetables, fruits, fish, clothes, kitchen necessities, kitchen dry goods.

Very encouraging response from the local residents and

there are also people who stop by to shop for daily necessities.

Still with the concept of tents and umbrellas to avoid getting wet when it rains.

A clean and tidy view and controlled in terms of traffic which is managed by the organizers and also licensed for the Night Market business.

Location

PERINDU 7 SENAI INDUSTRIAL Area, Senai. Johor Bahru.

Sale Hours
Time 5.00 pm to 10.00 pm

THANKS FOR WATCHING BE SURE TO SUBSCRIBE FOR MORE AMAZIN VIDEO LIKE AND COMMET BELOW

SENAI PERINDU 7 කාර්මික ප්‍රදේශයේ රාත්‍රී වෙළඳපොල ජොහෝර් බාරු හි පැරණිතම රාත්‍රී වෙළඳපොලක් වන අතර එය වසර 30 කට වැඩි කාලයක් ක්‍රියාත්මක වන බවට ගණන් බලා ඇත. විවිධ ආහාර, උණුසුම් සහ සිසිල් බීම, එළවළු, පළතුරු, මාළු, ඇඳුම් පැළඳුම්, මුළුතැන්ගෙයි අවශ්‍යතා, මුළුතැන්ගෙයි වියලි භාණ්ඩ අලෙවි කිරීම.

ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් ඉතා දිරිගන්වන ප්‍රතිචාරයක් සහ

එදිනෙදා අවශ්‍යතා සඳහා කඩේ යන අයද සිටිති.

තාමත් කූඩාරම් සහ කුඩ සංකල්පය එක්ක වැස්සකට තෙමෙන්නේ නැති වෙන්න.

සංවිධායකයින් විසින් කළමනාකරණය කරන සහ රාත්‍රී වෙලඳපොල ව්‍යාපාරය සඳහා බලපත්‍ර ලබා ඇති පිරිසිදු හා පිළිවෙලට දර්ශනයක් සහ ගමනාගමනය අනුව පාලනය වේ.

ස්ථානය

SENAI PERINDU 7 කාර්මික ප්‍රදේශය,SENAI Johor Bahru.

විකුණුම් වේලාවන්

වේලාව සවස 5.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා

Leave A Reply
Bitcoin (BTC) RM315,534.71
Ethereum (ETH) RM16,581.12
Tether (USDT) RM4.71
BNB (BNB) RM2,863.24
USDC (USDC) RM4.72
XRP (XRP) RM2.25
BUSD (BUSD) RM4.64
Cardano (ADA) RM1.99
Solana (SOL) RM695.45
Dogecoin (DOGE) RM0.672149
Polkadot (DOT) RM30.33
Polygon (MATIC) RM2.87
Lido Staked Ether (STETH) RM16,585.08
Shiba Inu (SHIB) RM0.000102
Dai (DAI) RM4.72
TRON (TRX) RM0.547744
Avalanche (AVAX) RM148.93